ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI TOPOLOG
 
strada 1 Decembrie, nr.67, cod 827220; tel: 0240568530; fax: 0240568530; e-mail: primaria_topolog@yahoo.com       

harta site: Descriere >>> Social Cultural

  Social Cultural Tradiţii locale Relief, Climă, Faună  

 

Aspecte sociale şi culturale din Comuna Topolog    

Situaţia demografică       

   Ocupaţia de bază este agricultura, iar aceasta constă în cultura cerealelor şi a plantelor tehnice şi creşterea animalelor, ocupaţie tradiţională în întreaga zonă, ovinele fiind preponderente. Patru societăţi agricole grupează cea mai mare parte a terenurilor cu care ţăranii au fost împroprietăriţi după 1989.
Prin dezvoltarea şi modernizarea agriculturii, eventual prin comasarea satelor mai mici, Topolog va rămâne să polarizeze activitatea economică a comunei, fără perspective de dezvoltare spectaculoasă.
   La nivelul comunei exista în anul 2009 un număr de 296 de salariaţi, din care 16 activau în agricultură/silvicultură şi pescuit, 7 în industrie, 6 în industria prelucrătoare, 1 în distribuţia apei/salubritate/gestionarea deşeurilor, 74 în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul/repararea autovehiculelor şi motocicletelor, 1 în transport şi depoziţare, 16 în hoteluri şi restaurante, 11 în informaţii şi comunicaţii, 1 în intermedieri financiare şi asigurări, 1, activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, 41 în administraţie publică şi apărare/asigurări sociale din sistemul public, 105 în învăţământ, 22 în sănătate şi asistenţă socială, 1 în activităţi de spectacole, culturale şi recreative.
   Numărul de şomeri la sfârşitul anilor 2006-2010 la nivelul localităilor de pe raza administrativă a comunei Topolog, judeţul Tulcea era următorul:


Localitate

2006

2007

2008

2009

2010

Topolog

86

82

81

112

115

Sâmbăta Nouă

18

8

5

23

30

Făgăraşu Nou

29

27

25

27

39

Măgurele

17

7

7

18

23

Luminiţa

7

7

4

13

11

Cerbu

9

5

2

4

14

Calfa

3

3

6

8

6

Total şomeri la nivelul anului 2010

238p1-  admin, 09-02-2012   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2019 Primaria Topolog - Toate drepturile rezervate