ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI TOPOLOG
 
strada 1 Decembrie, nr.67, cod 827220; tel: 0240568530; fax: 0240568530; e-mail: primaria_topolog@yahoo.com       

harta site: Finanțe Publice Locale >>> Indicatori Venituri si Cheltuieli

  Indicatori Venituri si Cheltuieli Proiecte ale bugetelor Bugete aprobate inclusiv anexe ale acestora Situaţii financiare asupra execuţiei bugetare anuale Situaţii financiare asupra execuţiei bugetare trimestriale Plăţi restante Bugetul general consolidat Registrul datoriei publice locale Programul de invesţitii publice  

Comuna Topolog: Indicatori Venituri si Cheltuieli

Nr crt
Directorul
Anul
Perioada
Cine a postat
Functia
Data postarii
indicatori:
  |-venituri BAIA.pdf
  |-cheltuieli BAIA.pdf
2013 luna 8 SUTILA MIRELA SEF BIROU 2013-08-28
indicatori:
2013 trim 3 SUTILA MIRELA SEF BIROU 2013-11-12
indicatori:
  |-grad realiz 3.pdf
  |-grad realiz 32.pdf
  |-grad realiz 31.pdf
2013 trim 3 SUTILA MIRELA SEF BIROU 2013-11-12
indicatori:
  |-indicatori_venituri_si_cheltuieli_trim_I_2014.pdf
2014 trim 1 Ciuscoiu Cornelius portal admin 2014-12-17
indicatori:
  |-indicatori_venituri_si_cheltuieli_trim_II_2014.pdf
2014 trim 2 Ciuscoiu Cornelius portal admin 2014-12-17
 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2019 Primaria Topolog - Toate drepturile rezervate