ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI TOPOLOG
 
strada 1 Decembrie, nr.67, cod 827220; tel: 0240568530; fax: 0240568530; e-mail: primaria_topolog@yahoo.com       

harta site: Finanțe Publice Locale >>> Plăţi restante

  Indicatori Venituri si Cheltuieli Proiecte ale bugetelor Bugete aprobate inclusiv anexe ale acestora Situaţii financiare asupra execuţiei bugetare anuale Situaţii financiare asupra execuţiei bugetare trimestriale Plăţi restante Bugetul general consolidat Registrul datoriei publice locale Programul de invesţitii publice  

Comuna Topolog: Plăţi restante

Nr crt
Directorul
Anul
Perioada
Cine a postat
Functia
Data postarii
plati_restante:
  |-plati restante.pdf
2013 trim 4 SUTILA MIRELA SEF BIROU 2014-02-21
plati_restante:
  |-30b.pdf
  |-plati.pdf
  |-platiu rest 2.pdf
2014 trim 1 SUTILA MIRELA SEF BIROU 2014-05-14
 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2019 Primaria Topolog - Toate drepturile rezervate