ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI TOPOLOG
 
strada 1 Decembrie, nr.67, cod 827220; tel: 0240568530; fax: 0240568530; e-mail: primaria_topolog@yahoo.com       

harta site: Strategia de Dezvoltare >>> Strategia de Dezvoltare

  Analiza SWOT Factorii de interes Strategia de Dezvoltare  

 

Strategia de dezvoltare a comunei Topolog       

>>> STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI TOPOLOG JUDEȚUL TULCEA Revizia 1 la varianta 2012 - 2016

   Strategia de dezvoltare a Comunei Topolog vizează valorificarea durabibilă a resurselor umane, economice, instituţionale, financiare, culturale, naturale în scopul afirmării calităţilor sale distinctive, a consolidării şi dezvoltării rolurilor în teritoriu la nivel regional și naţional a extinderii şi diversificării parteneriatelor în proiecte sustenabile potrivit potenţialului şi aspiraţiilor comunităţii. Acest document este rezultatul construirii parteneriatului cu actorii locali, pe baza consultării cu reprezentanţi ai tuturor instituţiilor relevante. 
   Strategia de Dezvoltare e Durabilă a Comunei Topolog constituie carta de dezvoltare pe baza potenţialului local şi a valoriificării strategice a acestuia în scopul dezvoltării unei comunităţi prospere. 
Principalul obiectiv al acestei strategii pentru perioada 2014-2020 îl constituie întarirea capacitatii de cooperare a Primăriei cu societatea civilă, altfel spus, antrenarea societăţii civile în actul deciziei, în problemele care îi afecteaza viaţa. Dupa cum se ştie, expresia cea mai înalta a democraţiei este tocmai implicarea conştientă a cetăţenilor în procesul decizional şi nu doar acceptarea hotărârilor administraţiei locale. 
   Sper că cetăţenii comunei noastre nu vor ramâne impasibili şi vor contribui pentru ca Topolog să devină cu adevarat o comună europeană, în care fiecare dintre noi să-şi poată împlini gândurile şi aspiraţiile. 

 
Olteanu Ion,
                Primarul Comunei Topolog p1-  admin, 13-01-2016   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2019 Primaria Topolog - Toate drepturile rezervate