ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI TOPOLOG
 
strada 1 Decembrie, nr.67, cod 827220; tel: 0240568530; fax: 0240568530; e-mail: primaria_topolog@yahoo.com       

 
Rapoarte de implementare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public
>>> raport (544) anul 2015   >>> raport (544) anul 2016
Rapoarte de implementare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
>>> raport (52) anul 2015
 

harta site: Transparența Decizională >>> Hotarâri ale Consiliului Local

  Anunţuri Şedinţe Publice Proiecte de Hotărâri Procese Verbale Şedinţe Publice Hotarâri ale Consiliului Local Dispoziţii ale Primarului  

Comuna Topolog: Hotarâri ale Consiliului Local

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 HOTĂRÂRE. privind aprobarea situaţiilor financiare la data de 31.12.2013 2014 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143146440013-05-2015
2 HOTĂRÂREA Nr.1 privind avizarea funcţionării Liceului Tehnologic Topolog. 2014 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143146440013-05-2015
3 HOTĂRÂREA. privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local al comunei Topolog la data de 31.12.2013 2014 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143146440013-05-2015
4 H O T Ă R Â R E A Nr.4 privind aprobarea bugetului pentru anul 2014 2014 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143146440013-05-2015
5 HOTĂRÂREA privind însuşirea limitelor hotarului unităţii administrativ-teritoriale şi recunoaşrerea proceselor verbale de delimitare între comune 2014 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143146440013-05-2015
6 HOTĂRÂREA. privind avizarea funcţionării Liceului Tehnologic Topolog. 2014 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143146440013-05-2015
7 HOTĂRÂREA. privind stabilirea suprafeţei de păşune (islaz comunal) ce face obiectul închirierii/concesiunii în anul 2014 2014 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143146440013-05-2015
8 HOTĂRÂREA privind aprobarea cuantumului cotizaţiei la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deşeuri Menajere Tulcea 2014 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143146440013-05-2015
9 HOTĂRÂREA privind stabilirea obiectivului anual la cantitatea de deşeuri municipale generate pentru anul 2013 2014 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143146440013-05-2015
10 H O T Ă R Â R E A privind reorganizarea comitetului de sprijin pentru combaterea bolilor 2014 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143146440013-05-2015
11 H o t a r a r e a. privind aprobarea „Regulamentului privind regimul închirierii păşunilor aflate în proprietatea privată a Comunei TOPOLOG, judetul Tulcea 2014 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143146440013-05-2015
12 H O T Ă R Â R E A privind reorganizarea comitetului de sprijin pentru combaterea bolilor 2014 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143146440013-05-2015
13 HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea contului trimestrial de execuţie al bugetului local la data de 31.03.2014 2014 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143146440013-05-2015
14 HOTĂRÂREA Nr. privind aprobarea co-finanţării proiectului „Alimentare cu apă în localitatea Măgurele, comuna Topolog, judeţul Tulcea” 2014 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143146440013-05-2015
15 H O T Ă R Â R E A Nr. privind aprobarea co-finanţării proiectului „Modernizare şi extindere alimentare cu apă în localităţile Sîmbăta Nouă şi Cerbu” 2014 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143146440013-05-2015
16 HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea includerii în intravilan a unui teren 2014 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143146440013-05-2015
17 HOTĂRÂREA Nr. privind scăderea din evidenţe a unor creanţe fiscale 2014 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143146440013-05-2015
18 HOTĂRÂRE DE APROBARE A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ŞI DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT PROIECT „CAMPUS ŞCOLAR, GRUP ŞCOLAR AGRICOL TOPOLOG, COMUNA TOPOLOG” 2014 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143146440013-05-2015
19 HOTĂRÂREA privind aprobarea participării comunei Topolog, judeţul Tulcea, la Programul prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucr 2014 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143146440013-05-2015
20 HOTĂRĂREA privind aprobarea REGULAMENTULUI privind desfăşurarea activităţii din domeniul comercial, al serviciilor de piaţă, cerinţele necesare în vederea desfăşurării acestor activităţi, procedura de obţinere a avizului program de funcţionare, a autorizaţiei de funcţionare pentr 2014 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143146440013-05-2015
21 HOTĂRÂREA privind includerea în domeniul privat al comunei TOPOLOG a unor imobile 2014 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143146440013-05-2015
22 HOTĂRÂREA privind aprobarea includerii în intravilan a unui teren 2014 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143146440013-05-2015
23 H O T Ă R Â R E A Nr. 20 privind rectificare buget 2014 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143146440013-05-2015
24 HOTĂRĂREA privind aprobarea REGULAMENTULUI privind desfăşurarea activităţii din domeniul comercial, al serviciilor de piaţă, cerinţele necesare în vederea desfăşurării acestor activităţi, procedura de obţinere a avizului program de funcţionare, a autorizaţiei de funcţionare pentru 2014 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143146440013-05-2015
25 HOTĂRÂREA privind scăderea din evidenţe a unor creanţe fiscale 2014 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143146440013-05-2015
26 HOTĂRÂREA privind includerea în domeniul privat al comunei TOPOLOG a unui imobil şi transmiterea acestuia în folosinţa gratuită a Companiei Naţionale de Investiţii 2014 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143146440013-05-2015
27 HOTĂRÂREA privind asigurarea finanţării cheltuielilor neeligibile la obiectivul de investiţii « Reabilitare, modernizare şi dotare aşezământ cultural sat Topolog, comuna Topolog, judeţul Tulcea », care se va realiza în cadrul Programului prioritar naţional pentru reabilitarea, moderniz 2014 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143146440013-05-2015
28 HOTĂRÂREA. privind modificarea Regulamentului local privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea teritoriului şi urbanism 2014 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143146440013-05-2015
29 HOTĂRÂREA. privind aprobarea participării comunei Topolog, judeţul Tulcea, la proiectul “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”, implementat de către Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice 2014 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143146440013-05-2015
30 H O T Ă R Â R E A privind rectificare buget 2014 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143146440013-05-2015
31 HOTĂRÂREA privind aprobare plan urbanistic zonal şi includerea în intravilan a unei suprafeţe de teren 2014 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143146440013-05-2015
32 HOTARAREA privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului „ Construire pod L= 5m, în localitatea Topolog, strada Mălinului, judeţul Tulcea” 2014 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143146440013-05-2015
33 HOTĂRÂREA privind aprobarea contului trimestrial de execuţie al bugetului local la data de 30.09.2014 2014 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143146440013-05-2015
34 H O T Ă R Â R E A Nr. 29 privind rectificare buget 2014 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143146440013-05-2015
35 HOTĂRÂREA DE ACTUALIZARE A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT PROIECT „CAMPUS ŞCOLAR, GRUP ŞCOLAR AGRICOL TOPOLOG, COMUNA TOPOLOG” 2014 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143146440013-05-2015
36 HOTĂRÂREA. privind includerea în domeniul privat al comunei TOPOLOG a unor imobile şi scoaterea lor la licitaţie în vederea vânzării 2014 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143146440013-05-2015
37 HOTĂRÂREA privind înfiinţarea evidenţei fiscale separate pentru persoanele decedate, cu succesori necunoscuţi 2014 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143146440013-05-2015
38 ACORD DE COOPERARE privind organizarea şi exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunelor semnatare 2014 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143146440013-05-2015
39 HOTĂRÂREA privind însușirea Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunelor semnatare 2014 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143146440013-05-2015
40 H O T Ă R Â R E A privind rectificare buget 2014 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143146440013-05-2015
41 H O T Ă R Â R E A privind revizuirea hotărârii privind apobarea procedurii de înmatriculare şi radiere a vehiculelor lente 2014 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143146440013-05-2015
42 HOTARAREA NR. 41 privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului „ Reabilitare şi modernizare Biserica Sf.Împăraţi Constantin şi Elena, comuna Topolog, judeţul Tulcea” 2014 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143146440013-05-2015
43 HOTĂRÂREA Nr.42 privind modificarea organigramei 2014 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143146440013-05-2015
44 H O T Ă R Â R E A Nr.39 privind rectificare buget 2014 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143146440013-05-2015
45 HOTĂRÂREA nr.40 DE ACTUALIZARE A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT PROIECT „CAMPUS ŞCOLAR, GRUP ŞCOLAR AGRICOL TOPOLOG, COMUNA TOPOLOG” 2014 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143146440013-05-2015
46 H O T Ă R Â R E A privind rectificare buget 2014 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143146440013-05-2015
47 Hotarare privind Centru local de informare turistica in comuna Topolog si proximitati; Dezvoltare si marketing turistic 2014 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143146440013-05-2015
48 H O T Ă R Â R E A Nr.47 privind rectificare buget 2014 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143146440013-05-2015
49 HOTĂRÂREA privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea aşez 2014 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143146440013-05-2015
50 H O T Ă R Â R E A privind aprobarea planului de acţiune pe timpul iernii 2014-2015 2014 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143146440013-05-2015
51 H O T Ă R Â R E A privind rectificare buget 2014 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143146440013-05-2015
52 H O T Ă R Â R E A Nr. 50 privind rectificare buget 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143146440013-05-2015
53 Hotarirea nr. 51 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a comunei Topolog pentru perioada 2014-2020 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143146440013-05-2015
54 H O T Ă R Â R E A Nr.1 privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar al secţiunii de dezvoltare cu excedentul secţiunii de funcţionare în vederea stabilirii execuţiei bugetului local pe 2014 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143155080014-05-2015
55 HOTĂRÂREA privind avizarea funcţionării Liceului Tehnologic Topolog. 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143155080014-05-2015
56 HOTĂRÂREA NR.3 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local la data de 31.12.2014 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143155080014-05-2015
57 HOTĂRÂREA NR. 2 privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Poliţiei Locale a comunei Topolog 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143155080014-05-2015
58 H O TĂ R Â R E A privind propunere tarif la canalizare-epurare ape uzate în comuna Topolog 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143155080014-05-2015
59 H O T Ă R Â R E A privind aprobarea bugetului pentru anul 2015 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143155080014-05-2015
60 HOTĂRÂREA privind asocierea şi participarea unităţii administrativ-teritoriale TOPOLOG la constituirea Asociaţiei GAL DOBROGEA DE NORD-VEST 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143155080014-05-2015
61 HOTĂRÂREA privind aprobarea susţinerii activităţii clubului sportiv „ŞOIMII” Topolog 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143155080014-05-2015
62 HOTĂRÂREA privind aprobarea actualizării devizului general al investiţiei „Alimentare cu apă în localitatea Măgurele, comuna Topolog, judeţul Tulcea” 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143155080014-05-2015
63 H O T Ă R Â R E A privind aprobarea actualizării devizului general al investiţiei „Modernizare şi extindere alimentare cu apă în localităţile Sîmbăta Nouă şi Cerbu” 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143155080014-05-2015
64 HOTĂRÂREA Nr.15 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public 2015 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143155080014-05-2015
65 HOTĂRÂREA NR.17 privind includerea în domeniul privat al comunei TOPOLOG a unor imobile 2015 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143155080014-05-2015
66 HOTĂRÂREA nr.18 privind aprobarea aderarii si participarii Comunei Topolog la Grupul de Actiune Locala Muntii Macinului - Dunarea Veche, Leader – PNDR 2014-2020 2015 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143155080014-05-2015
67 HOTĂRÂREA NR. 16 privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Poliţiei Locale acomunei Topolog 2015 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143155080014-05-2015
68 HOTĂRÂREA Nr.14 privind scăderea din evidenţe a unor creanţe fiscale 2015 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143155080014-05-2015
69 HOTĂRÂREA NR. 13 privind stabilirea tarifelor pentru eliberarea atestatelor de producător şi a carnetelor de comercializare a produselor agricole 2015 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143155080014-05-2015
70 ACTUL CONSTITUTIV al Aociaţiei „Clubul Sportiv Şcolar Topolog” 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145393200028-01-2016
71 Anexa la HCL nr.43/2015 Calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145393200028-01-2016
72 HOTĂRÂREA NR. privind însuşirea Acordului de cooperare privind reorganizarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Babadag 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145393200028-01-2016
73 HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea contului trimestrial de execuţie al bugetului local la data de 21.12.2015 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145393200028-01-2016
74 HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă al comunei Topolog 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145393200028-01-2016
75 HOTĂRÂREA Nr. privind propunerea de avizare a funcţionării Liceului Tehnologic Topolog în anul şcolar 2016-2017 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145393200028-01-2016
76 H O T Ă R Â R E A Nr. 35 privind organizarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145393200028-01-2016
77 HOTĂRÂREA NR. privind includerea în domeniul privat al comunei TOPOLOG a unor imobile 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145393200028-01-2016
78 HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea contului trimestrial de execuţie al bugetului local la data de 30.09.2015 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145393200028-01-2016
79 HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea contului trimestrial de execuţie al bugetului local la data de 31.03.2015 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145393200028-01-2016
80 H O T Ă R Â R E A Nr.36 privind darea în administrare a serviciului public de alimentare cu apa şi canalizare către compartimentul de activităţi autofinanţate din cadrul aparatului de specialitate al primarului 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145393200028-01-2016
81 HOTĂRÂREA NR.44 privind deglobalizarea unor poziţii din inventarul domeniului public al comunei Topolog 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145393200028-01-2016
82 H O T Ă R Â R E A Nr. 33 privind desemnarea reprezentantului u.a.t. comuna Topolog în Consiliul Director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deşeuri Menajere Tulcea 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145393200028-01-2016
83 HOTĂRÂREA NR.45 privind aprobare dezmembrare teren 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145393200028-01-2016
84 HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea acordării de sprijin financiar pentru Mănăstirea „Sfânta Cruce” 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145393200028-01-2016
85 HOTĂRÂREA nr..52 din 28 0ctombrie 2015 privind implementarea proiectului „Extindere reţea de canalizare menajeră în localitateaTopolog, comuna Topolog, judeţul Tulcea” 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145393200028-01-2016
86 HOTĂRÂREA nr. 51 din 28 octombrie 2015 privind implementarea proiectului „Extindere si dotare Liceul Tehnologic Topolog” 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145393200028-01-2016
87 HOTĂRÂREA NR.43 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, aplicabile începând cu anul fiscal 2016 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145393200028-01-2016
88 H O T Ă R Â R E A Nr.34 privind împuternirirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deşeuri Menajere Tulcea cu încheierea contractelor de colectare deşeuri municipale 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145393200028-01-2016
89 HOTĂRÂREA NR. privind includerea în domeniul privat al comunei TOPOLOG a unor imobile 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145393200028-01-2016
90 HOTĂRÂREA NR.46 privind aprobarea Studiului de fezabilitate/Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici, pentru realizarea proiectului „Construire străzi în localitatea Făgăraşu Nou, comuna Topolog, judeţul Tulcea” 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145393200028-01-2016
91 HOTĂRÂREA NR.47 privind aprobarea Studiului de fezabilitate/Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici, pentru realizarea proiectului „Construire străzi în localitatea Sîmbăta Nouă, comuna Topolog, judeţul Tulcea” 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145393200028-01-2016
92 H O T Ă R Â R E A Nr. privind rectificare buget 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145393200028-01-2016
93 H O T Ă R Â R E A Nr. privind rectificare buget 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145393200028-01-2016
94 H O T Ă R Â R E A Nr.41 privind rectificare buget local 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145393200028-01-2016
95 HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea unor scutiri de la plata impozitului datorat bugetului local, aplicabile începând cu anul fiscal 2016 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145393200028-01-2016
96 HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea acordării de sprijin financiar pentru parohia „Sfântul Dumitru” Topolog 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145393200028-01-2016
97 HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea acordării de sprijin financiar pentru parohia „Sfântul Dumitru” Topolog 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145393200028-01-2016
98 HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea acordării de sprijin financiar pentru Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din localitatea Sîmbăta Nouă 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145393200028-01-2016
99 HOTĂRÂRE privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul cod SMIS 53800 ”Campus Şcolar, Grup Şcolar Agricol Topolog, Comuna Topolog, Judeţul Tulcea” şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145393200028-01-2016
100 HOTĂRÂREA NR.48 privind aprobarea Studiului de fezabilitate/Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici, pentru realizarea proiectului „Extindere şi dotare Liceu Tehnologic Topolog” 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145393200028-01-2016
101 HOTĂRÂREA NR.50 privind aprobarea Studiului de fezabilitate/Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici, pentru realizarea proiectului „Modernizare drum de acces agricol către ferme localitatea Topolog, comuna Topolog, judeţul Tulcea” 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145393200028-01-2016
102 HOTĂRÂREA NR.30 privind aprobarea înfiinţării Clubului Sportiv Şcolar Topolog 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145393200028-01-2016
103 H O T Ă R Â R E A Nr.59 privind aprobarea valorii investiţiei „Modernizare străzi în localitatea Topolog, comuna Topolog, judeţul Tulcea” 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145393200028-01-2016
104 HOTĂRÂREA NR. privind aprobare modernizare drumuri exploatare 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145393200028-01-2016
105 H O T Ă R Â R E A NR.42 privind aprobarea planului de acţiune pe timpul iernii 2015-2016 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145393200028-01-2016
106 HOTĂRÂREA NR.29 privind prelungire termen de valabilitate Plan Urbanistic General 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145393200028-01-2016
107 H O T Ă R Â R E A nr. privind prelungire termen scrisoare de garanţie 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145393200028-01-2016
108 H O T Ă R Â R E A Nr. privind rectificare buget local 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145393200028-01-2016
109 REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU PROGRAM SPORTIV SUPLIMENTAR 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145393200028-01-2016
110 C O N T R A C T de delegare a activităţii de colectare separată, resortare şi transport separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activităti comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deseuri de 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145393200028-01-2016
111 H O T Ă R Â R E A Nr.1 privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar al secţiunii de dezvoltare cu excedentul secţiunii de funcţionare în vederea stabilirii execuţiei bugetului local pe 2015 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145393200028-01-2016
112 HOTĂRÂREA NR. privind aprobare indicatori tehnico-economici proiect „Construire pod pe strada Orhideelor, localitatea Topolog, judeţul Tulcea” 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145393200028-01-2016
113 HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea contului trimestrial de execuţie al bugetului local la data de 30.06.2015 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145393200028-01-2016
114 HOTARAREA NR. ___ din 30.06.2015 privind aprobarea de achiziţie directă de servicii şi atribuirea contractului de delegare gestiune a activităţii de colectare separată, resortare şi transport separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activităti comerciale din i 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145393200028-01-2016
115 HOTĂRÂREA NR. privind aprobare indicatori tehnico-economici proiect „Extindere reţea de canalizare menajeră în localitatea Topolog, comuna Topolog, judeţul Tulcea” 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145393200028-01-2016
116 HOTĂRÂREA NR. privind aprobare indicatori tehnico-economici proiect „Modernizare străzi în localitatea Topolog, judeţul Tulcea” 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145393200028-01-2016
117 H O T Ă R Â R E A Nr. privind actualizarea valorii investiţiei „Modernizare străzi în localitatea Topolog, comuna Topolog, judeţul Tulcea” 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145393200028-01-2016
118 HOTĂRÂREA Nr. ____ privind înregistrarea în Sistemul naţional electronic de plata online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145393200028-01-2016
119 H O T Ă R Â R E A Nr.1 privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar al secţiunii de dezvoltare cu excedentul secţiunii de funcţionare în vederea stabilirii execuţiei bugetului local pe 2015 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145902960027-03-2016
120 HOTĂRÂREA NR. privind actualizarea cuantumului orar aferent timpului efectiv de lucru la intervenţie, pentru personalul din cadrul Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă comuna Topolog, judeţul Tulcea 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145902960027-03-2016
121 H O T Ă R Â R E A Nr. privind aprobarea bugetului pentru anul 2016 Consiliul local al comunei Topolog, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă astăzi 28.01.2016, în prezenţa a ____ consilieri din totalul de 13, Având în vedere proiectul de hotărâre, prevederile Legii nr.339/2015 privind b 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145902960027-03-2016
122 HOTĂRÂREA nr. 4 din 28.01 2016 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 2.000.000 lei pentru realizarea proiectului ”Campus Şcolar, Grup Şcolar Agricol Topolog, Comuna Topolog„ 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145902960027-03-2016
123 H O T Ă R Â R E A Nr. privind actualizarea valorii investiţiei „Modernizare străzi în localitatea Topolog, comuna Topolog, judeţul Tulcea” 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145902960027-03-2016
124 H O T Ă R Â R E A Nr. privind aprobarea unor scutiri de la plata taxei de salubrizare în comuna Topolog 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145902960027-03-2016
125 HOTĂRÂREA NR. privind actualizarea domeniului privat al comunei TOPOLOG 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145902960027-03-2016
126 H O T Ă R Â R E A Nr.7 privind rectificare buget local 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145902960027-03-2016
127 HOTĂRÂREA NR. privind stabilirea modalităţii de identificare a beneficiarilor prevederilor Legii nr.248/2015 şi a Hotărârii Guvernului nr.15/2016 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145902960027-03-2016
128 H O T Ă R Â R E A nr. 22 privind aprobarea proiectului şi a acordului de parteneriat pentru realizarea în comun a obiectivului ,,Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Stejaru - Cerna’’ 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148503600022-01-2017
129 HOTĂRÂREA NR. privind includerea în domeniul privat al comunei Topolog a unor terenuri şi aprobare raport evaluare teren 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148503600022-01-2017
130 HOTĂRÂREA NR. privind aprobare indicatori tehnico-economici proiect „Construcţie pod intersecţie strada Magnoliei cu strada Sânzienelor, localitatea Topolog, judeţul Tulcea” 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148503600022-01-2017
131 HOTĂRÂREA nr. ______din 21.04.2016 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 2.000.000 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Eu 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148503600022-01-2017
132 HOTĂRÂREA NR. privind prelungire termen de valabilitate Plan Urbanistic General 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148503600022-01-2017
133 H O T Ă R Â R E A nr. privind prelungire termen scrisoare de garanţie 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148503600022-01-2017
134 H O T Ă R Â R E A Nr. privind rectificare buget local 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148503600022-01-2017
135 “DRAPELUL COMUNEI TOPOLOG” Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale drapelului Comunei TOPOLOG, din judeţul TULCEA 2016 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148503600022-01-2017
136 Declaraţie pe proprie răspundere 2016 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148503600022-01-2017
137 HOTĂRÂREA NR.28 privind aprobare plan urbanistic de detaliu 2016 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148503600022-01-2017
138 H O T A R A R E A privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei “Modernizare infrastructura de transport regional pe traseul Stejaru - Cerna 2016 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148503600022-01-2017
139 HOTĂRÂREA NR.27 privind stabilire plafon obligaţii fiscale restante de la care acestea se fac publice 2016 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148503600022-01-2017
140 Hotărârea nr. 29 privind însuşirea variantei finale a proiectului de steag a comunei Topolog 2016 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148503600022-01-2017
141 H O T Ă R Â R E A Nr.26 privind rectificare buget local 2016 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148503600022-01-2017
142 BULETIN DE VOT PENTRU ALEGEREA VICEPRIMARULUI COMUNEI TOPOLOG 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148503600022-01-2017
143 HOTÂRĂREA NR. 4 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei TOPOLOG 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148503600022-01-2017
144 HOTÂRĂREA NR. 5 privind alegerea viceprimarului comunei TOPOLOG 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148503600022-01-2017
145 HOTĂRÂREA NR. 1 privind constatarea rezultatului alegerii membrilor comisiei de validare a Consiliului local al comunei TOPOLOG 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148503600022-01-2017
146 HOTÂRĂREA NR. 3 privind constituirea Consiliului local al comunei TOPOLOG, judeţul Tulcea 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148503600022-01-2017
147 HOTÂRĂREA NR. 3 privind constituirea Consiliului local al comunei TOPOLOG, judeţul Tulcea 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148503600022-01-2017
148 HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea contului trimestrial de execuţie al bugetului local la data de 31.03.2016 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148503600022-01-2017
149 HOTĂRÂRE privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul cod SMIS 53800 ”Campus Şcolar, Grup Şcolar Agricol Topolog, Comuna Topolog, Judeţul Tulcea” şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148503600022-01-2017
150 HOTÂRĂREA NR. 2 privind constatarea rezultatului validării mandatelor de consilieri ai Consiliului local al comunei TOPOLOG 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148503600022-01-2017
151 juramant 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148503600022-01-2017
152 TABEL NOMINAL cuprinzând numele consilierilor locali propuşi pentru validare 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148503600022-01-2017
153 HOTĂRÂREA NR.10 privind actualizarea domeniului privat al comunei TOPOLOG 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148503600022-01-2017
154 HOTARAREA NR.6 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Topolog, judeţul Tulcea 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148503600022-01-2017
155 HOTĂRÂREA NR. privind includerea în domeniul public al comunei Topolog şi în administrarea Consiliului local al comunei Topolog a obiectivului nou „Centrul local de informare turistică în comuna Topolog în comuna Topolog şi proximităţi; Dezvoltare şi marketing turistic” 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148503600022-01-2017
156 HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local la data de 30.06.2016 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148503600022-01-2017
157 HOTĂRÂREA Nr.8 privind completarea Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Topolog 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148503600022-01-2017
158 HOTĂRÂREA NR.7 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local TOPOLOG 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148503600022-01-2017
159 REGULAMENT de organizare şi funcţionare a consiliului local 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148503600022-01-2017
160 HOTARARE privind aprobarea modificării și actualizării Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea activității de audit public intern 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148512240023-01-2017
161 HOTĂRÂREA NR.11 privind includerea în domeniul public al comunei Topolog şi în administrarea Consiliului local al comunei Topolog a obiectivului nou „Centrul local de informare turistică în comuna Topolog în comuna Topolog şi proximităţi; Dezvoltare şi marketing turistic” 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148512240023-01-2017
162 HOTĂRÂREA NR.10 privind actualizarea domeniului privat al comunei TOPOLOG 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148512240023-01-2017
163 H O T Ă R Â R E A Nr.12 privind rectificare buget local 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148512240023-01-2017
164 HOTĂRÂREA NR.15 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici, pentru realizarea proiectului „Construire străzi în localităţile Făgăraşu Nou şi Sîmbăta Nouă, comuna Topolog, judeţul Tulcea” 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148512240023-01-2017
165 ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII CU RASP 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148512240023-01-2017
166 HOTĂRÂRE NR.14 privind “aprobarea reorganizării Serviciului de Alimentare cu Apa si Canalizare al comunei Topolog, prin înfiinţarea societăţii comerciale „ APA SERV TOPOLOG S.R.L.” 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148512240023-01-2017
167 ORGANIGRAMA SOCIETĂŢII APA SERV TOPOLOG S.R.L. 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148512240023-01-2017
168 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE APA SERV TOPOLOG S.R.L. 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148512240023-01-2017
169 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE APA SERV TOPOLOG S.R.L. 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148512240023-01-2017
170 ANEXA NR. 3 La H.C.L. nr.__________________________ privind “reorganizarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare al comunei Topolog în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 58/19.09.2016 și atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului de al 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148512240023-01-2017
171 PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE a bunurilor necesare realizării Serviciului de alimentare cu apă si canalizare din domeniul public și privat al comunei Topolog, aferente sistemului public de apă și canalizare al comunei Topolog, care vor fi puse la dispoziție în baza contractului de delegare 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148512240023-01-2017
172 Anexa nr. 6 privind “reorganizarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare al comunei Topolog în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 58/19.09.2016 și atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare societă 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148512240023-01-2017
173 HOTĂRÂREA NR.34 din 28.11.2016 privind “reorganizarea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare al comunei Topolog în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 58/19.09.2016 şi atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă ş 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148512240023-01-2017
174 HOTĂRÂREA NR.30 privind aprobarea acordării de sprijin financiar pentru Parohia Sîmbăta Nouă 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148512240023-01-2017
175 HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea acordării de sprijin financiar pentru Parohia I Topolog 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148512240023-01-2017
176 HOTĂRÂREA NR.29 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local la data de 30.09.2016 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148512240023-01-2017
177 H O T A R A R E A Nr.36 privind aprobarea încheierii unui contract de comodat cu Asociaţia de părinţi „Liceul Tehnologic Topolog”, pentru utilizarea unui spaţiu din cadrul Primăriei comunei Topolog 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148512240023-01-2017
178 HOTĂRÂREA NR.31 privind aprobare rapoarte evaluare imobile şi scoaterea la licitaţie, în vederea vânzării, a terenurilor în cauză 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148512240023-01-2017
179 HOTĂRÂREA NR. privind actualizarea domeniului privat al comunei TOPOLOG 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148512240023-01-2017
180 HOTĂRÂREA NR. privind actualizarea domeniului privat al comunei TOPOLOG 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148512240023-01-2017
181 HOTĂRÂREA Nr. privind modificarea organigramei 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148512240023-01-2017
182 HOTĂRÂREA NR.16 privind desemnarea repezentantului Consiliului Local Topolog în comisia de concurs pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct la Liceul Tehnologic Topolog 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148512240023-01-2017
183 HOTĂRÂREA NR.32 privind stabilirea cotei-părţi pe care o poate încasa administratorul bunurilor aparţinând domeniului public de interes local din sumele încasate cu titlul de chirie 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148512240023-01-2017
184 HOTĂRÂREA NR. privind actualizarea domeniului privat al comunei TOPOLOG 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148512240023-01-2017
185 H O T A R A R E A nr.35 privind inchirierea prin licitatie publica cu strigare a terenului in suprafata de _ 379 mp, proprietate privată a comunei Topolog, situat in intravilanul localităţii Topolog, in vederea amenajarii unei autogări 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148512240023-01-2017
186 HOTĂRÂRE privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul cod SMIS 53800 ”Campus Şcolar, Grup Şcolar Agricol Topolog, Comuna Topolog, Judeţul Tulcea” şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148512240023-01-2017
187 H O T Ă R Â R E A Nr. privind rectificare buget local 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148512240023-01-2017
188 H O T Ă R Â R E A Nr. 28 privind rectificare buget local 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148512240023-01-2017
189 HOTĂRÂREA NR.33 privind modificarea HCL nr.22/2016 - acordarea de sprijin financiar pentru Parohia I Topolog 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148512240023-01-2017
190 Anrxa privind “reorganizarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare al comunei Topolog în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 58/19.09.2016 și atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare societății c 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148512240023-01-2017
191 HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea acordării de sprijin financiar pentru Mănăstirea „Sfânta Cruce” 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148512240023-01-2017
192 H O T Ă R Â R E A NR. privind aprobarea planului de acţiune pe timpul iernii 2016-2017 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148512240023-01-2017
193 H O T Ă R Â R E A Nr. privind rectificare buget local 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148512240023-01-2017
194 H O T Ă R Â R E A nr. privind prelungire termen scrisoare de garanţie 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148512240023-01-2017
195 HOTĂRÂREA NR. privind includerea în domeniul public al comunei Topolog şi în administrarea Consiliului local al comunei Topolog a unei suprafeţe de teren intravilan 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148512240023-01-2017
196 HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea acordării de sprijin financiar pentru Mănăstirea „Sfânta Cruce” 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148512240023-01-2017
197 H O T A R A R E A privind majorarea capitalului social al S.C. APA SERV TOPOLOG, avand ca unic actionar comuna Topolog 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148512240023-01-2017
198 H O T Ă R Â R E A Nr. privind rectificare buget local 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148512240023-01-2017
199 HOTĂRÂREA Nr. privind propunerea de avizare a funcţionării Liceului Tehnologic Topolog în anul şcolar 2017-2018 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148512240023-01-2017
200 HOTĂRÂRE privind actualizarea domeniului privat al comunei TOPOLOG 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148512240023-01-2017
201 HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
202 HOTĂRÂRE privind aprobarea reţelei şcolare a unităţii de învăţământ cu personalitate juridică Liceul Tehnologic Topolog. 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
203 HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local la data de 31.12.2016 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
204 H O T Ă R Â R E privind actualizarea valorii investiţiei „Modernizare străzi în localitatea Topolog, comuna Topolog, judeţul Tulcea” 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
205 HOTĂRÂRE privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, aplicabile în anul fiscal 2017 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
206 H O T Ă R Â R E A Nr.8 privind actualizarea valorii investiţiei „Construire străzi în localităţile Sîmbăta Nouă şi Făgăraşu Nou”, comuna Topolog, judeţul Tulcea” 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
207 H O T Ă R Â R E A Nr.6 privind aprobare plan urbanistic zonal 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
208 H O T Ă R Â R E A Nr.9 privind numirea administratorului S.C.APA SERV s.r.l. Topolog 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
209 H O T Ă R Â R E A Nr.7 privind aprobare taxe de utilizare utilaje 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148918320011-03-2017
210 HCL 29 2018 situatie financiara SC APA SERV TOPOLOG pentru anul 2017 2018 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153073800005-07-2018
 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2019 Primaria Topolog - Toate drepturile rezervate