ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI TOPOLOG
 
strada 1 Decembrie, nr.67, cod 827220; tel: 0240568530; fax: 0240568530; e-mail: primaria_topolog@yahoo.com       

harta site:  Administraţie >>> Primar

  Primar Viceprimar Secretar Funcționari Declaraţii de Avere şi Interese Legislaţie  


Primarul Comunei TOPOLOG, dl OLTEANU ION


OLTEANU ION, 66 de ani


Profesia de baza: contabil
Nivelul studiilor: Liceu
(Liceu Agroindustrial Topolog)


Formaţiunea politică: PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
 Legislatie
 Dispozitii ale primarului
 Strategia de dezvoltare
 Comunicate
 Bugetul local
 ...trimite un mesaj

Legea 17/2014
(Vânzare teren extravilan)
-norme, acte necesare, publicaţii

Registrul electronic pentru evidenţa ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilanPublicate recent:

Anunţuri evenimente locale

  •  - Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu;


Financiar/Contabil - Bugetul iniţial

  • 18-04-2019 - Buget iniţial;

Financiar/Contabil - Proiect de buget

  • 05-10-2015 - Proiect de buget;

Financiar/Contabil - Rectificare de buget

  • 01-10-2018 - Rectificare de buget;

Financiar/Contabil - Registrul datoriei publice

  • 09-05-2018 - Datorie publică;

Financiar/Contabil - Situaţie financiară trimestrială

  • 13-02-2019 - Situaţie financiară trimestrială;

Financiar/Contabil - Indicatori Venituri şi Cheltuieli

  • 17-12-2014 - Indicatori (Venituri şi Cheltuieli);

Financiar/Contabil - Plăţi restante

  • 14-05-2014 - Plăţi restante;


 

Strategia de dezvoltare a comunei Topolog       

>>> STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI TOPOLOG JUDEȚUL TULCEA Revizia 1 la varianta 2012 - 2016

   Strategia de dezvoltare a Comunei Topolog vizează valorificarea durabibilă a resurselor umane, economice, instituţionale, financiare, culturale, naturale în scopul afirmării calităţilor sale distinctive, a consolidării şi dezvoltării rolurilor în teritoriu la nivel regional și naţional a extinderii şi diversificării parteneriatelor în proiecte sustenabile potrivit potenţialului şi aspiraţiilor comunităţii. Acest document este rezultatul construirii parteneriatului cu actorii locali, pe baza consultării cu reprezentanţi ai tuturor instituţiilor relevante. 
   Strategia de Dezvoltare e Durabilă a Comunei Topolog constituie carta de dezvoltare pe baza potenţialului local şi a valoriificării strategice a acestuia în scopul dezvoltării unei comunităţi prospere. 
Principalul obiectiv al acestei strategii pentru perioada 2014-2020 îl constituie întarirea capacitatii de cooperare a Primăriei cu societatea civilă, altfel spus, antrenarea societăţii civile în actul deciziei, în problemele care îi afecteaza viaţa. Dupa cum se ştie, expresia cea mai înalta a democraţiei este tocmai implicarea conştientă a cetăţenilor în procesul decizional şi nu doar acceptarea hotărârilor administraţiei locale. 
   Sper că cetăţenii comunei noastre nu vor ramâne impasibili şi vor contribui pentru ca Topolog să devină cu adevarat o comună europeană, în care fiecare dintre noi să-şi poată împlini gândurile şi aspiraţiile. 

 
Olteanu Ion,
                Primarul Comunei Topolog p1-  admin, 13-01-2016   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2019 Primaria Topolog - Toate drepturile rezervate